free html hit counter

Begeleiding - individueel

IE Quest biedt verschillende vormen van begeleiding, zowel in groepsverband als individueel gericht aan. Deze begeleiding is toegespitst op de problematiek van het betreffende kind. Begeleiding kan ambulant gegeven worden onder schooltijd of in de praktijk.

De begeleiding is

Binnen de begeleiding staat het bieden van “Zorg op Maat” centraal. De begeleiding richt zich dan ook op het leren omgaan met de problemen voortkomend uit hoogbegaafdheid, leren plannen, zelfredzaamheid, communicatie en het begeleiden bij de integratie in de samenleving (omgeving en school).
Voor de ambulante begeleiding binnen school wordt er een begeleidingsplan opgesteld gericht op de problematiek van het kind, aanpassing van de werkomgeving en coaching van de leerkrachten. Er wordt gewerkt via de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek (NVO), waarbij handelingsplannen voor ouders en school gemaakt worden.

individele begeleidingInhoudelijk richt zich de begeleiding op didactisch gebied en wordt vakgericht gegeven. Dit kan voor het Basisonderwijs inhouden de vakgebieden lezen, taal/ spelling, rekenen, schrijven. Binnen het Voortgezet Onderwijs richten we ons meer overkoepelend op het leren zelf en studievaardigheden. We werken aan een cognitieve gedragsverandering bij het kind zelf, zodat het zelf verantwoording gaat dragen voor zijn handelen en zelf leert omgaan met zijn hoogbegaafdheid.
Aandachtspunten zijn leerstrategieën, werkhouding, structuur en planning, waarbij het sociaal, emotioneel welbevinden van het kind voorop staat.

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde kinderen. We geven ook begeleiding aan kinderen met andere leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, autistiform gedrag, ADD.

Er bestaat de mogelijkheid voor het volgen van specifiek gerichte begeleiding: