free html hit counter

Diagnostiek - theory of mind

TOM (Theory of Mind) diagnostiek

Het begrip TOM “Theory of Mind” heeft betrekking op de cognitieve vaardigheid aan jezelf en anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. Het verwerven van deze vaardigheid lijkt een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van sociaal vaardig gedrag bij kinderen.

theory of mind in de praktijkDiagnostiek
De TOM test-R wordt gebruikt bij het onderzoek van de sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen. Te denken valt aan kinderen die tekort schieten in sociale situaties in omgang met anderen. Via de TOM test-R kan er vastgesteld worden bij kinderen van 4 tot 12 jaar in hoeverre zij over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit beschikken. In combinatie met andere signaleringsinstrumenten kan er gekeken worden of er mogelijkerwijs sprake is van een problematiek in het Autistisch Spectrum (signalering). De kinderen die onze praktijk binnenkomen hebben vaak een stempel meegekregen op het gebied van autisme, ADHD, contactstoornissen of sociaal-onvaardig gedrag. IE Quest kan middels deze test zien of dit een juiste diagnose is of niet. Indien er wel sprake is van sociaal-vaardig gedrag, die in de omgeving door negatieve factoren niet goed naar voren is gekomen, kan de begeleiding van het kind geboden worden vanuit het juiste oogpunt.

Als een kind uitvalt op een of meerdere bouwstenen van de TOM, biedt IE Quest de TOM training aan. Zijn de signalen te alarmerend dan verwijzen wij alsnog door naar andere instanties.