free html hit counter

Diagnostiek - beelddenken

Beelddenken

Ieder mens denkt vanaf zijn geboorte volledig in beelden. Een baby kan immers nog geen gebruik maken van de taal.Gaandeweg leert een kind praten, hierbij wordt er een koppeling gemaakt tussen de beelden en woorden. Wanneer dit proces zich verder ontwikkelt gaat het denken in beelden steeds verder over in het denken in taal.

De meeste mensen denken vooral in taal, de beelden die zij zien zijn alleen ter ondersteuning van hun denkproces. Deze manier van verbaal denken zou men taaldenken kunnen noemen. Het taaldenken wordt ondersteund door het beelddenken, men kan dan van beide denkwijzen gebruik maken.

Er zijn ook mensen die denken in beelden, de taal dient bij hen als ondersteunend. Deze manier van denken wordt beelddenken genoemd.


Beeldenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Bij deze manier van denken worden meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar. Een beelddenker overziet snel het geheel en heeft snel een oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing kan echter een probleem opleveren. Om zijn ruimtelijk beeld te kunnen verwoorden, moet een beelddenker zichzelf buiten het beeld of het gebeuren plaatsen. Hij bekijkt dan het beeld en verwoordt wat er afspeelt. Woorden moeten vertaald worden naar beelden om ze te kunnen begrijpen en beelden moeten vertaald worden naar woorden om ze te kunnen uitleggen Dit is de enige manier waarop een beelddenker kan functioneren.

Kenmerken van beelddenkers:

Om een kind optimaal te kunnen begeleiden is het van belang om te weten of het een beelddenker is. Het onderzoek(signalering) hiervoor wordt afgenomen met behulp van het “Wereldspel”. Dit bestaat uit een gestandaardiseerde set van materialen. Het wereldspel bestaat uit 160 elementen. Deze zijn verdeeld in een achttal categorieën waaronder huizen, bomen, mensen, dieren en voertuigen.
Het kind krijgt de opdracht om een dorp te bouwen, hiervoor krijgt hij maximaal 20 minuten tijd . Aan de hand van de bouwstijl kan bepaald of de onderzochte een beelddenker is. Dit wordt ondersteund door een didactisch onderzoek.

Bij IE Quest kan beelddenken begeleid worden en het ontwikkelen van de benodigde materialen verzorgd worden.