free html hit counter

Diagnostiek - mogelijkheden

Mogelijkheden diagnostisch onderzoek

Binnen IE Quest wordt onderzoek gedaan naar de intelligentie, het persoonsbeeld, didactisch onderzoek, signaleren van beelddenken, aandacht/ concentratie, werkgeheugen.

Wij maken gebruik van verschillende intelligentie testen afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen, onder de 6 jaar, wordt gebruik gemaakt van de SON-R. Deze test bestaat uit verschillende subtest, die onafhankelijk van het taalniveau van het kind, te maken zijn. Van 6 tot 16 jaar kan gebruik gemaakt worden van de WISC III. Deze test wordt binnen onze praktijk het meest gebruikt. Tenslotte wordt er nog gebruik gemaakt van de GIT. Deze test kan vanaf 16 jaar gebruikt worden, ook voor volwassenen.
Het persoonsbeeld van een kind wordt in kaart gebracht aan de hand van vragenlijsten, indien nodig aangevuld met specifiek onderzoek door de GZ psycholoog. Er zijn vragenlijsten die worden ingevuld door het kind zelf, maar ook door ouders en leerkrachten, om een compleet beeld te krijgen van het functioneren en het gedrag van een kind. Ook zijn er vragenlijsten die specifiek gericht zijn om bijv. faalangst of autisme vast te stellen of uit te sluiten.
Onder didactisch onderzoek worden onderzoeken verstaan dat gericht zijn op de schoolvakken, technisch en begrijpend lezen, rekenen. Dit kan van belang zijn bij de overweging om te versnellen. Door didactisch door te toetsen kan vastgesteld worden waar het niveau van een kind zich bevindt.
Voor aandacht en concentratie zijn er testen die de selectieve aandacht, volgehouden aandacht en het werkgeheugen meten.