free html hit counter

Diagnostiek - hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Diagnostiek is niet alleen het uitvoeren van testen, maar nog belangrijker het interpreteren ervan. Zeker bij hoogbegaafde kinderen zijn er specifieke dingen waar op gelet wordt, zowel bij het observeren van het kind in de testsituatie als bij het interpreteren van de scores.
Voor dat een kind onderzocht wordt, vindt er een gesprek plaats met ouders, waarin de hulpvraag naar voren komt. Er wordt een anamnese gemaakt van het kind, een overzicht van bijzonderheden van de geboorte tot nu. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over wat er verder moet gebeuren en wat de mogelijkheden zijn.


Zie ook diagnostiek - mogelijkheden