free html hit counter

Links

een aantal van onze partners en handige links

NVO
De NVO is de landelijke beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen en zijn allen direct of indirect betrokken bij opvoeding, vorming of onderwijs. De NVO is een sterk groeiende vereniging die momenteel ruim 3600 leden telt. Ze behartigt de beroepsbelangen van haar leden in professioneel, maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk opzicht

NIP
Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis

HINT
Vereniging voor belangenbehartiging van hoogbegaafden in onderwijs en ontwikkeling

Beelddenken
Startpagina met links naar pagina's over beelddenken

SLO
Stichting voor de Leerplanontwikkeling

CPS
CPS biedt advies, begeleiding, coaching, publicaties en trainingen voor het totale onderwijsveld en draagt bij aan innovatieve ontwikkelingstrajecten op het gebied van onderwijs

Universiteit Maastricht
Universiteit Maastricht Gezondheidswetenschappen

hoogbegaafdvlaanderen.be
Verzamelsite met veel info; ook over Nederland