free html hit counter

Drs. Winny Bosch-Sthijns (directeur)

Gedreven en betrokken

winny.jpg - 15715 BytesIk ben 45 jaar oud, gelukkig getrouwd en moeder van twee geweldige hoogbegaafde kinderen. Het beroep onderwijzeres heeft mij van jongs af aan aangetrokken, dus ben ik na de lagere school naar de Havo gegaan. Tijdens de brugklas van deze opleiding heb ik de eerste prijs voor het vak Nederlands behaald. Daarna ben ik de opleiding tot leerkracht aan de Kath. Pedagogische Academie te Maastricht gaan volgen. Ook deze opleiding heb ik met een zeer goed resultaat voor het vak Nederlands afgesloten.

Toch viel mijn keuze niet op het volgen van een studie maar wilde ik praktisch aan de slag. Ik kreeg direct werk in het onderwijs, eerst bij lichamelijk gehandicapten te Maastricht en vervolgens aan de Basisschool te Cadier en Keer.

Mijn voorliefde voor de Nederlandse Taal bleef latent aanwezig door het volgen van allerlei cursussen gericht op het taal/lees onderwijs. Ik heb altijd graag gestudeerd. Na de geboorte van mijn kinderen ben ik tijdelijk gestopt met werken. In deze periode ben ik begonnen met het schrijven van gedichten.

Je wordt je door je kinderen meer bewust van het leven zelf in al zijn facetten. Mijn levensvisie is dat je als mens en persoon met alle emoties erbij mag horen. Mijn ideaal is het dat het voor ieder mens van belang is gelukkig te zijn /worden.

Deze visie heeft mij aangezet tot het inzetten voor hoogbegaafde kinderen in het bijzonder. Juist deze doelgroep staat vaak alleen en wordt onderkend. Ik heb daarom de doctoraal opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, richting Orthopedagogiek, Onderwijs- Leerproblemen.

Met IE Quest wil ik uitstralen dat kinderen zijn mogen wie ze zijn. Dat ze zichzelf kunnen ontplooien met al hun talenten in veiligheid en vertrouwen of het nu gaat om een hoogbegaafd kind, een kind met leerproblemen, zoals dyslexie of gedragsproblemen.

Ik ben bevoegd voor het geven van sociaal emotionele cursussen vanuit “de stad van Axen” en “leefstijl”. In het kader van Hoogbegaafdheid en mijn wetenschappelijke opleiding vind ik ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek van belang. Hiervoor werken we nauw samen met de Universiteiten van Maastricht en Nijmegen. Ik werk samen met het SLO/CPS binnen projecten als
- Pilotproject Hoogbegaafde Zorgleerling Maastricht (coordinator)
- Warme overdracht hoogbegaafde leerling van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs

Ik ben geregistreerd bij het NVO en de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers.

Verder schrijf ik artikelen, verhalen en gedichten zoals te zien op de pagina publicaties.

Zie ook de pagina bevoegdheden.