free html hit counter

Publicaties

Publicaties drs. W.J.L. Bosch-Sthijns

"Vleugels van het leven… "
Gedichtenbundel 1989
ISBN: 90-75497-09-1

"Zo bijzonder!"
Verhaal (over hoogbegaafdheid), november 1999
eervolle vermelding voor de Peter Kempkes V.L.A.-literatuurprijs

“Het kind in mij”
Gedicht 2000
Jan Mathijs Winterprijs Genk 2000-2001

Copy-right
april 2001, vermelding in Copy-right. Nieuwsbrief van Hint Limburg
Tevens eigen column gehad

Artikels over leermoeilijkheden en hoogbegaafdheid
De Dageraad: augustus 2000, jaargang 1, nr. 1 - 2

"Raadselige eeuw"
2000
de publieksjury vindt het gedicht ‘voorbij de tijd’ vermeldingswaard.

Hoogbegaafde kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling
Gebukt onder het vooroordeel: niet sociaal vaardig zijn, want jij bent Hoogbegaafd!
Afstudeerproject in het kader van de Deeltijdopleiding Pedagogiek van de Fontys Hogescholen Sittard.
12 december 2001

Bijzondere Pilot voor hoogbegaafde zorgleerlingen
Het behoud van begaafde leerlingen binnen het reguliere onderwijs
Talent, Jaargang 6, NR.2, MAART 2004, p. 24-26 Winny Bosch-Sthijns & Greet de Boer

Een klas(se) apart
Niet meer naar school
Themabrief nummer 1 Juli 2004 Hint Limburg, p. 6-7

De rol van de leesstrategie “Het maken van Gevolgtrekkingen” bij Begrijpend Lezen
Afstudeerscriptie Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Psychologie en Pedagogiek
Afdeling Orthopedagogiek - Onderzoeksgroep Onderwijsleerproblemen
Februari 2005

Remediaal, Jaargang 5, nummer 2, december 2004, p.11 - 14

Handboek Hoogbegaafdheid - Eleneor van Gerven e.a.: waarin "Het ontwikkelen van werk en leerstrategieën" - Winny Bosch-Sthijns
2009
ISBN 978-90-232-4481-3

Methode aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.
Basisonderwijs
2011
ISBN 978-90-441-2230-5

Te verwachten:

Methode: aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Deel 2. Voortgezet Onderwijs

In voorbereiding:
SOVA Quest training – drs. W.J.L. Bosch-Sthijns
Een sociale vaardigheidstraining voor (hoog) begaafde kinderen binnen het Basisonderwijs en onderbouw van het Voortgezet Onderwijs