free html hit counter

Trainingen - doe quest

Doe Quest training

In deze training worden in 6 weken nieuwe activiteiten aangeboden onder supervisie van een Orthopedagoog.

Het doel dat tijdens de training centraal staat is dat de kinderen zich vanuit hun creativiteit leren ontwikkelen onder Peers. Ze leren samen te werken met elkaar. Hierbij spelen de tips die ze elkaar geven een belangrijke rol aangestuurd door de begeleider. Ze leren inzien dat ze ondanks dat ze slim zijn ook tegen problemen kunnen aanlopen en hoe ze deze op kunnen lossen. Het leren omgaan met frustraties wanneer iets niet lukt speelt hierbij een belangrijke rol. Ze leren op deze momenten de problemen niet uit de weg te gaan maar juist op een goede manier (nadenken, stap voor stap bekijken) op te lossen. Op deze manier leren ze samen de juiste leer- en denkstrategieën toepassen. Er is tijdens de training aandacht voor de psycho-sociale ontwikkeling van elk kind.

De activiteiten worden in groepsverband gegeven. Het zijn echter kleine groepjes van minimaal 4 tot maximaal 8 personen. Op deze manier kunnen de kinderen ook gerichte aandacht krijgen wanneer ze tegen een probleem aanlopen en kan er meteen oplossingsgericht bekeken worden hoe het probleem aangepakt kan worden.

 

De thema’s die aan bod komen zijn :

Van belang is dat het aantal deelnemers bepaald of de training doorgaat of niet. Wanneer er minder dan 4 kinderen zijn kan de activiteit geen doorgang vinden.