free html hit counter

Trainingen - theory of mind

Aanbod – trainingen - Theory of Mind
TOM (Theory of Mind ) diagnostiek

Het begrip TOM “Theory of Mind heeft betrekking op de cognitieve vaardigheid aan jezelf en anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. Het verwerven van deze vaardigheid lijkt een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van sociaal vaardig gedrag bij kinderen.

TOM Quest
Bij IE Quest kan een keer in de twee weken TOM Quest gegeven worden onder ontwikkelingsgelijken gericht op hoogbegaafdheid en autisme. De training heeft het meeste effect in groepsverband door de groepsdynamiek, maar het is zeker mogelijk om individueel de training te geven wat als voordeel heeft dieper op de problematiek van het kind in te gaan.
Tijdens de training wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de bouwstenen daar waar de kinderen uitgevallen waren. Tevens wordt er rekening gehouden met het disharmonisch profiel (de kloof), waarvan de minder goed ontwikkelde kant gestimuleerd wordt om de kloof te kunnen verkleinen. Als afsluiting van de les wordt er via de huiswerkopdracht de koppeling gemaakt van het geleerde naar de praktijk.


Zie ook diagnostiek - theory of mind.